Tilbage

Ejeren af Sandgårdvej 6, Haderup ønsker en ny miljøgodkendelse

Ansøger ønsker en miljøgodkendelse af eksisterende drift med et produktionsareal på 4.421 m2.
Kom med dit input frem til 27. august 2019

Der sker ikke ændringer på de eksisterende stalde med denne godkendelse.

Se foroffentlighed af miljøgodkendelsen for Sandgårdvej 6, Haderup.

Nogle ansøgninger medfører, at du kan komme med input og ideer til projektet, FØR vi går i gang med at behandle sagen.

Det vil fremgå af den enkelte sag, om der er tale om en 'input-fase'.

Fristen for at komme med input vil altid fremgå af den enkelte sag.


Kontaktinfo

Christina Thorslev Petersen
Miljømedarbejder;Biolog
Tlf.: 96288097
Send e-mail til mikcp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.