Tilbage

Flytning af vej ved Sørvad

Ejeren af Horslundvej 12 ved Sørvad ønsker at flytte en del af den private fællesvej Korsbækvej.
Høringsfristen udløber 29. januar 2019

Det er planer om at udvide bebyggelse, der gør, at ejeren ønsker at flytte vejen.

Den omtalte strækning er cirka 100 meter.

Læs høringsbrevet for Horslundvej 12, Sørvad.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Keld Bruun Hansen
Arkitekt cand. arch.
Tlf.: 96288327
Mobil: 22369800
Send e-mail til vtbkb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.