Tilbage

Landmand på Mindelundvej 4 ønsker ny miljøgodkendelse

Det er planen, at en svinestald, en klimastald og to rundbuestalde skal være omfattet af den nye miljøgodkendelse.
Høringsfristen udløber 14. november 2018

I stedet for en miljøgodkendelse, der går på antallet af dyr, ønsker landmanden en godkendelse som går på produktionsanlægget.

Produktionsarealet lyder på i alt 3.185 m2.

Se miljøgodkendelsen for Mindelundvej 4, Herning.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Christina Thorslev Petersen
Miljømedarbejder;Biolog
Tlf.: 96288097
Send e-mail til mikcp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.