Tilbage

Ændringer af kvægbrug på Nedre Bukkjærvej 2, Kibæk

Ejeren af Nedre Bukkjærvej 2 i Kibæk ønsker blandt andet at tage et nyt dybstrøelsesanlæg i brug.
Høringsfristen udløber 24. december 2018

Der er også et ønske om at forlænge en plansilo med 20 meter.

Se miljøgodkendelse til Nedre Bukkjærvej 2, Kibæk.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.