Tilbage

Ejeren af Solsortevej 45, Brande vil gerne have heste

Foruden heste ønsker ejeren også kreaturer.
Høringsfristen udløber 18. december 2018

Dyrene får til huse i en allerede eksisterende bygninger. Blandt andet bliver en bygning på 748 m2 indrettet til hestestald.

Læs udkastet til miljøgodkendensen for Solsortevej 45, Brande.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Louise Lindegaard Weinreich
Miljømedarbejder, Agronom
Tlf.: 96288079
Send e-mail til mikll@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.