Tilbage

Klimatilpasning af Holstebro Midtby mod oversvømmelse fra Storådalen

Kommuneplantillæg nr. 34 Klimatilpasning af Holstebro Midtby mod oversvømmelse fra Storådalen
Indsigelsesfristen på denne sag udløber 25. oktober 2018

Kommuneplantillæggets formål er at udpege oversvømmelsesområder i Herning Kommune. Det er formålet at der skal laves et Klimatilpasningsanlæg til sikring mod oversvømmelse i Holstebro by består af en ny dæmning i Storådalen, en ny dæmning i Vandkraftsøen og et højtvandsværn ved Vigen.

Se tillæg til kommuneplantillæg for området.

Annonce for kommuneplantillæg

Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.