Vejledning ved ekspropriationer

Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer til byudviklingsformål i Herning Kommune.

Adgangsbegrænsning

Såfremt der pålægges servitut om adgangsbegrænsning, sker det med det indhold, at der for de til vejen grænsende ejendomme skal gælde, at der ingen kørende, gående eller anden færdsel må finde sted mellem vejen og de tilstødende arealer bortset fra den i forbindelse med ekspropriationen angivne
benyttelse af de for hver ejendom fastsatte adgange.