Vejledning ved ekspropriationer

Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer til byudviklingsformål i Herning Kommune.

Oversigtsservitutter

Såfremt oversigtsservitut pålægges, sker det med det indhold, at den til enhver tid værende ejer er forpligtet til at drage omsorg for, at der på det servitutbelagte areal hverken varigt eller midlertidigt forefindes noget af større højde end 80 cm over en flade gennem de tilstødende vejes midterlinjer.
Denne bestemmelse omfatter ikke sne.

Såfremt oversigtsarealet ligger højere end den nævnte flade gennem de tilstødende vejes midterlinjer, vil det blive afgravet til denne flade og afleveret i reguleret stand og med muldbeklædning.