Vejledning ved ekspropriationer

Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer til byudviklingsformål i Herning Kommune.

Taksation

Såfremt erstatningsforslag ikke fremsættes, eller såfremt forlig om erstatningens størrelse ikke opnås senest 8 uger efter ekspropriationsbeslutningen eller - hvis denne er påklaget - senest 4 uger efter
endelig afgørelse af klagen, vil Herning Kommune indbringe erstatningsspørgsmålet for vedkommende taksationskommission til afgørelse.

Byrådet betaler omkostningerne ved taksationsforretningen.

Med hensyn til sammensætningen af taksations- og overtaksationskommissionerne (punkt 7) og kommissionernes forretningsgang henvises til vejlovens §§ 105-118.