Vejledning ved ekspropriationer

Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer til byudviklingsformål i Herning Kommune.

Lovhjemmel

Ekspropriation til byudvikling sker efter reglerne i planlovens kapitel 11.

Vedrørende selve ekspropriationsprocessen henviser planlovens kapitel 11 til reglerne i lov om offentlige veje, kapitel 10.

Et eksemplar/uddrag af "Lov om offentlige veje" samt "planloven" vil være fremlagt sammen med det fremlagte byudviklingsprojekt.