Fysisk planlægning af by- og landområder

Når vi sætter rammerne for, hvordan vores kommune fysisk skal udvikle sig, er det Planloven, vi skal overholde. Den kan du læse mere om her.

Kommuneplaner

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer.

Planen omfatter bl.a.:

  • placering af boliger
  • rekreative områder
  • trafikbetjening
  • placering af erhvervsområder mv.

Kommuneplanerne indeholder både planer for byerne og for det åbne land.

En kommuneplan gælder for en periode på 12 år. Hvert fjerde år skal kommunalbestyrelsen vurdere:

  • om der er brug for en ny plan
  • om den eksisterende plan skal ændres.

Kommuneplanen er det dokument, der i praksis beskriver den fysiske planlægning i Danmark. Kommunerne skal derfor som led i kommuneplanlægningen både tage hensyn til de overordnede retningslinjer, som staten vedtager, og til regionernes ønsker for regional udvikling.

Du kan se alle kommuneplaner  i Plandata.dk.

Indhold hentet fra borger.dk