Søg tilskud gennem Grøn Ordning

Grøn Ordning hører under den lov, der skal fremme vedvarende energi (VE-loven). Via ordningen kan man søge penge til initiativer og projekter, som fremmer accept af vindenergi.

Vi annoncerer puljerne på vores hjemmeside, når det er muligt at søge dem.

Hvem kan søge?

Det er kun ideelle foreninger og Herning Kommune, der kan søge om penge via Grøn Ordning. Der bliver ikke givet tilskud til projekter, der allerede er i gang.

Hvad sker der med din ansøgning?

Når du har sendt en ansøgning, behandler vi den først i administrationen.

Herefter ser politikerne på den.

Til sidst vurderer energinet.dk, om den lever op til formålet med Grøn Ordning. Energinet.dk har altså det sidste ord. På grund af de mange faser, kan det tage lang tid at få tilsagn om tilskud.

Med det nye lovforslag skal Herning Kommune have modtaget et tilsagn om tilskud gennem Grøn Ordning fra Energinet.dk inden den 20. februar 2018.

1. november er der deadline for realisering af Grøn Ordning-projekter samt færdigmelding til Herning Kommune.

1. december er der formodet deadline for anmodning om udbetaling af støtte fra Grøn Ordning.

20. februar er der deadline for udbetaling af støtte fra Grøn Ordning.

Hvor kommer pengene fra?

For hver MW vindenergi, der bliver stillet op, bliver der sat 88.000 kroner ind på en konto. Det er energinet.dk, der administrerer kontoen.

Et vindmølleprojekt med tre vindmøller på tre MW betyder altså 792.000 kroner til initiativer.

dekorativt billede

Kontaktinfo

Tanja Andreasen
Send e-mail til bekth@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.