Rottehandleplan

En effektiv rottebekæmpelse og forebyggelse, kræver en målrettet strategi. Her finder du Herning Kommunes Rottehandleplan, som gælder for 2019-2021.

Plan for tilsyn med privat rottebekæmpelse

Herning Kommune vil løbende udføre stikprøve kontrol af private bekæmpere.

Plan for tilsynspligtige ejendomme

Herning Kommune skal udarbejde og ajourføre en liste over tilsynspligtige ejendomme i kommunen. Tilsynspligtige ejendomme er erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

De tilsynspligtige ejendomme skal en gang årligt, i perioden primo oktober til ultimo februar, have foretaget en gennemgribende bygningsgennemgang med tilhørende brønde og omkringliggende arealer med henblik på at identificere fejl og mangler i relation til forebyggelse af rotter. Ved forekomst af rotter vil der blive iværksat bekæmpelse efter gældende regler.