Rottehandleplan

En effektiv rottebekæmpelse og forebyggelse, kræver en målrettet strategi. Her finder du Herning Kommunes Rottehandleplan, som gælder for 2019-2021.

Privat bekæmpelse

Herning Kommune tillader privat rottebekæmpelse af personer, som har en R1- eller en R2- autorisation.

R1-autorisation: Autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter. En R1-autoriseret skal ved indgåelse, ændring eller ophævelse af kontrakt (sikringsordning), straks anmelde dette til Styrelsen eller Herning kommune (byggesag@herning.dk).

R2-autorisation: Autorisation til at bekæmpe rotter ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler (den svageste gift) på egen erhvervsejendom. En R2-autorisation kan først begynde at bekæmpe, efter der er givet besked til kommunalbestyrelsen om, at denne selv varetager bekæmpelsen.

R1- og R2 bekæmpere er ansvarlig for at løbende at registrere oplysninger, som angivet i bilag 6, og for, senest en måned efter sagens afslutning, at indberette denne til Styrelsen eller kommunen.

Herning Kommune forbeholder sig retten til, at lave en bygningsgennemgang af en R2-autoriseret persons erhvervsejendom, for at sikre at ejer som selv håndterer bekæmpelsen også tager fat i sikring og forebyggelse af rotter.

De private rottebekæmpere skal være bekendt med og følge Herning Kommunes aktuelle handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Herning Kommune kan i tilfælde af grov eller ofte gentagne forsømmelighed fra private bekæmpere, overtage bekæmpelsen og anmelde dette til styrelsen, hvis det kan bevises, at bekæmperen er skyldig i grov eller oftere gentagne forsømmeligheder.