Rottehandleplan

En effektiv rottebekæmpelse og forebyggelse, kræver en målrettet strategi. Her finder du Herning Kommunes Rottehandleplan, som gælder for 2019-2021.

Kloakrottebekæmpelse og samarbejde med Herning Vand

Herning Kommune arbejder tæt sammen med Herning Vand omkring rottebekæmpelse i hovedkloakkerne.

Herning Vand anvender året rundt kloakblokke med gift samt elektroniske fælder (omkring 35 stk.) i hovedkloakkerne, og før åbning af hovedkloakker i forbindelse med separering, iværksættes en ekstra intensiv bekæmpelse. Herning Vand informerer, inden separering, de berørte borgere om, at det er vigtigt, at de på egen ejendom får opdateret sikringen, inden arbejdet går i gang. Dette anbefales fordi arbejdet med hovedkloakkerne stresser rotterne ud i de private systemer og omgivelser.

Herning Kommune og Herning Vand bruger hinanden som sparringspartnere, når der er problemer med rotter i forbindelse med kloakbrud i det offentlige spildevandssystem og Drift tager sig af regnvandssystemet.