Rottehandleplan

En effektiv rottebekæmpelse og forebyggelse, kræver en målrettet strategi. Her finder du Herning Kommunes Rottehandleplan, som gælder for 2019-2021.

Information og forebyggelse er nøgleordet

Herning Kommune vil udbrede viden via forskellige kanaler, f.eks. hjemmeside, møder, brochurer, digitalt og ikke mindst via rottebekæmperne ude i marken, som jf. lovgivningen, skal oplyse og påse at ejer af en ejendom opfylder de krav loven stiller i forbindelse med et rottetilhold samt hvilke pligter man har i forbindelse med sikring og renholdelse af som ejer af en ejendom for at forebygge rottetilhold.

Herning Kommune har i den nye rottehandlingsplan valgt at have ekstra fokus på følgende indsatsområder:

Fokusområde 1

Kolonihaver

Kolonihaver og specielt hvor der er hønsehold, er et af de områder hvor der ofte er rotteanmeldelser. Her vil vi udbrede information, der beskriver hvordan man med en kollektiv forebyggende indsats sikrer sig bedst muligt mod rotter. Dette vil vi søge at få indarbejdet i kolonihavernes vedtægter.
I forbindelse med hønsehold vil man blive informeret om hvordan bur og hønsehus indrettes/opføres samt hvordan man opbevarer og fodrer på den sikre måde, så der er mindst mulig risiko for rotter.

Fokusområde 2

Øget information om egen pligt til at forebygge og anmelde rottetilhold

Herning Kommune vil informere borgere, institutioner, skoler, plejehjem om hvordan de jf. lovgivningen har pligt til gøre en indsats for at forebygge rottetilhold på egen ejendom både i forbindelse med at sikre bygninger samt renholdelse. Vi vil udbrede kendskabet til "tegn på rotter", "Hvad er det rotterne tiltrækkes af"? "Hvad gør vi hvis vi har mistanke om rotter"? "Fumle og de fæle rotter" en tegnefilm om rotter og forebyggelse, vi i fællesskab med omkringliggende kommuner har fået lavet, inddrages i dette.

Fokusområde 3

Rotter i det offentlige rum

Rotter kan dukke op overalt i vores omgivelser af mange forskellige årsager og som udgangspunkt vil der altid være vand, mad, og skjulesteder tilstede. Et godt eksempel er i vores parker. Her vil der altid være beplantning, de kan skjule sig bag i lang tid uden at blive opdaget og der vil være efterladte madrester eller en skraldespand, der er tilgængelig.

Med den nye Rottebekendtgørelse er der fra Miljøstyrelsen kommet nye retningslinjer for giftanvendelse til bekæmpelse af rotter til gavn for miljøet. Det betyder at, når vi skal bekæmpe rotter i det offentlige rum, der skal tænkes i nye baner, specielt med tanke på forebyggende tiltag.

Herning kommune ønsker i den kommende planperioden, at undersøge hvilke muligheder der er for samarbejde med relevante afdelinger i kommunen, omring forebyggelse af rotter, specielt i de områder hvor bekæmpelsen bliver besværliggjort med begrænsningerne i anvendelse af gifte. F.eks. rottesikre skraldespande i parker og ved shelters.

Målelige succeskriterier

  • Antal anmeldelser
  • Antal besøg pr. rotteanmeldelse
  • Anvendt gift, mængde og type
  • Færre genanmeldelser på samme ejendom