Rottehandleplan

En effektiv rottebekæmpelse og forebyggelse, kræver en målrettet strategi. Her finder du Herning Kommunes Rottehandleplan, som gælder for 2019-2021.

Ressourcer til rottebekæmpelse

Herning kommune råder over følgende ressourcer til drift af rottebekæmpelsen for at lovgivningen kan overholdes.

  • 4 mand til almindelig daglig drift
  • 1 mand ekstra (i perioder og som afløser)
  • 4 mand ekstra (tilsynspligtige ejendomme i perioden oktober - marts) *
  • 4 (5) køretøjer, udstyret til bekæmpelse
  • 30 Wicetrap fælder (elektronisk kloak fælde)
  • 2 Wicebox (elektronisk overfladeboks)
  • 1 rottehund (fanger rotter og ikke mindst, finder hurtigt rotternes tilholdssteder)

*) Tilsynspligtige ejendomme skal besøges i perioden primo oktober til ultimo februar. Denne periode er højsæson for rotteanmeldelser, og det kræver 4 mand ekstra ud over de 4 - 5 mand, der kører den daglige drift.