Rottehandleplan

En effektiv rottebekæmpelse og forebyggelse, kræver en målrettet strategi. Her finder du Herning Kommunes Rottehandleplan, som gælder for 2019-2021.

Budget

Den kommunale rottebekæmpelse i Herning Kommune er gebyrfinansieret. Gebyret opkræves via ejendomsskattebilletten.

Gebyret er i 2019 på kr. 75,- pr 1 mio. kr. ejendomsværdi.