Rottehandleplan

En effektiv rottebekæmpelse og forebyggelse, kræver en målrettet strategi. Her finder du Herning Kommunes Rottehandleplan, som gælder for 2019-2021.

Rottespærrer på kommunale og private institutioner

Herning Kommune har, jf. Rottebekendtgørelsen af 26/6/2012, fra 2015-2016 installeret rottespær på 78 kommunale ejendomme, i alt 120 spær. Der monteres løbende spær på nytilkomne kommunale ejendomme.

Herning Kommune vil senest dem 31/12-2020 have installeret rottespær på de private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler, hvor der er opnået tilladelse fra grundejer og hvor det er teknisk muligt, jf. §14 i Bekendtgørelsen for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Før opsætning af spær undersøges kloaksystemet inde på grunden for rotter. Dette sker ved at undersøge om der er spor efter rotter i ejendommens brønde.

Herning Kommune står for vedligehold og service på samtlige rottespærrer som kommunen har installeret.