Rottehandleplan

En effektiv rottebekæmpelse og forebyggelse, kræver en målrettet strategi. Her finder du Herning Kommunes Rottehandleplan, som gælder for 2019-2021.

Weekendberedskab i forbindelse med akutte anmeldelser

Herning Kommune vil, jf. §7. stk. 2. i Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, fra den 1. januar 2019 have et beredskab til håndtering af rotteanmeldelser i beboelse, i fødevarevirksomheder og tilsynspligtige ejendomme, hvor rotter udgør en særlig sundhedsmæssig risiko (akutte anmeldelser), i weekender og helligdage.

Dette foregår ved at rottebekæmperen kontrollerer om der er akutte anmeldelser i det digitale anmelde program lørdag og søndag midt på dagen. Der tages kontakt til disse og det vurderes om der skal handles på disse straks eller det kan vente til mandag formiddag.