Rottehandleplan

En effektiv rottebekæmpelse og forebyggelse, kræver en målrettet strategi. Her finder du Herning Kommunes Rottehandleplan, som gælder for 2019-2021.

Overordnede mål

Herning Kommune arbejder for at nedbringe antallet af rotter i kommunen, gennem en målrettet og effektiv rottebekæmpelse, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Dette gøres under hensyntagen til miljøet, hvor det tilstræbes at bruge mindre gift og flere alternative metoder.

Dette gøres ved:

  • At vi reagerer rettidigt på en anmeldelse. Ved anmeldelse af rotter i beboelse, på fødevarevirksomheder eller andre sårbare ejendomme, besøges ejendommen samme dag, hvis anmeldelsen er sket før kl. 12. Er anmeldelsen sket efter kl. 12 rykker rottebekæmperen ud senest næste formiddag. Alle andre anmeldelser får besøg af rottebekæmperen senest 8 hverdage efter anmeldelsen.
  • At rottebekæmperen forsøger at finde årsagen til rotteforekomsten samt tilholdsstedet hurtigst muligt og på den baggrund igangsætter bekæmpelse.
  • Denne skal samtidig rådgive borgeren om hans rolle og pligt i forbindelse med sikring af egen ejendom.
  • At den enkelte anmelder/ejer holdes orienteret om sagens status.
  • At al bekæmpelse med gift foretages under hensyntagen til miljøet og lovgivningen.