Rottehandleplan

En effektiv rottebekæmpelse og forebyggelse, kræver en målrettet strategi. Her finder du Herning Kommunes Rottehandleplan, som gælder for 2019-2021.

Lovgrundlag

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Herning Kommune

Den kommunale rottebekæmpelse foregår efter Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. (BEK nr. 1723 af 17.12.2017), Miljøbeskyttelseslovens §17 og 18, samt i overensstemmelse med Kemikalielovgivningen, herunder Bekendtgørelse nr. 815 af 18.06.2018 om bekæmpelsesmidler med videre og Bekendtgørelse nr. 20 af 11.01.2018 (Dyreværnsloven).

Handleplanen er udtryk for Herning Kommunes overordnede strategi i forhold til bekæmpelse af rotter for årene 2019 - 2021. Handleplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen skal revidere handleplanen minimum hvert 3. år. Jf. §5 i Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Den første rottehandlingsplan gældende for 2013 - 2015 bliver først revideret nu, grundet flere nye ændringer i love og bekendtgørelser som i løbet af de seneste 2 år, trådte i kraft oven i hinanden.

Herning Kommune hjemtog i september 2016 rottebekæmpelsen til egen Drift og Service.

Målet med dette var at kunne udføre en mere effektiv rottebekæmpelse med et stabilt mandskab samt at være konkurrencedygtig i forhold til udbud.