Natura 2000

Her finder du handleplaner for de Natura 2000-områder, som ligger i vores kommune.

Handleplaner 2016 - 2021

Her finder du handleplaner for 2. planperiode. De blev vedtaget i Byrådet 4. april 2017 og gælder for perioden 2016 - 2021.

Digital tilgængelighed

PDF-filerne under Handleplaner 2016 - 2021 er grafiske fremstillinger af kommunens handleplaner. De er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filerne.