Natura 2000

Her finder du handleplaner for de Natura 2000-områder, som ligger i vores kommune.

Hvad er Natura 2000?

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. Nogen af dem ligger i vores kommune.

Natura 2000-områderne er udpeget for at passe på særlige typer af natur og arter.

En Natura 2000-handleplan er en plan for, hvordan vi vil sikre en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som Natura 2000-områderne er udpeget for. 

Se statens Natura 2000-planer.