Tilbage

Natura 2000

Her finder du handleplaner for de Natura 2000-områder, som ligger i vores kommune.

Her på siden kan du finde de planer, der beskriver, hvordan vi vil realisere statens Natura 2000-plan inden for de områder, der ligger i vores kommune.

Du kan læse, hvordan vi prioriterer vores indsats. Og så kan du se, hvad målet er, og hvad vi forventer at få ud af det, vi gør.

Er en del af din grund udpeget til Natura 2000-område, kan du søge om tilskud til pleje af græs naturarealer.

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. Nogen af dem ligger i vores kommune.

Natura 2000-områderne er udpeget for at passe på særlige typer af natur og arter.

En Natura 2000-handleplan er en plan for, hvordan vi vil sikre en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som Natura 2000-områderne er udpeget for. 

Se statens Natura 2000-planer.


Her finder du handleplaner for 2. planperiode. De blev vedtaget i Byrådet 4. april 2017 og gælder for perioden 2016 - 2021.

Digital tilgængelighed

PDF-filerne under Handleplaner 2016 - 2021 er grafiske fremstillinger af kommunens handleplaner. De er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filerne.


Skråning med træer

Kontaktinfo

Louise Berg Hansen
Biolog
Tlf.: 96288144
Mobil: 21544414
Send e-mail til ngolh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.