Miljøtilsynsplan

Her finder du kommunens miljøtilsynsplan, som gælder fra 2018 - 2021.

Samarbejde med andre myndigheder

Kommunen orienterer efter behov andre myndigheder om forhold konstateret på tilsyn eller fører koordineret tilsyn med andre myndigheder, herunder: 

  • Landbrugsstyrelsen
  • Fødevareregionen 
  • Miljøstyrelsen 
  • Embedslægeinstitutionen 
  • Arbejdstilsynet 
  • Andre kommuner

Derudover bistår Politiet kommunen ved problematiske tilsyn.