Miljøtilsynsplan

Her finder du kommunens miljøtilsynsplan, som gælder fra 2018 - 2021.

IED-virksomheder og -husdyrbrug

Oversigt over IED-virksomheder og -husdyrbrug, findes i bilag. Listerne opdateres løbende.

IED virksomheder og -husdyrbrug er hhv. virksomheder, der er optaget på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, og husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.