Miljøtilsynsplan

Her finder du kommunens miljøtilsynsplan, som gælder fra 2018 - 2021.

Baggrund for tilsynsplanen

Planen for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug er udarbejdet på baggrund af miljøtilsynsbekendtgørelsen, som trådte i kraft i 2013.

Tilsynsplanen skal som minimum indeholde:

  • geografisk område
  • liste over IED-virksomheder og -husdyrbrug
  • generel vurdering af væsentlige miljøproblemer
  • beskrivelse af tilsynsindsatsen, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af tilsyn
  • beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder

Kommunens første tilsynsplan blev vedtaget i 2013 og dækkede perioden 2013-2017.

Planen for 2018-2021 er forelagt udvalget for Teknik og Miljø den 4. december 2017. Udkastet har herefter været i fire ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet i høringsperioden.

Offentliggørelse af både udkast og endelig plan sker på kommunens hjemmeside og Digital MiljøAdministration (www.dma.mst.dk). Tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.