Indsatsplan mod bjørneklo

Vi har vedtaget en plan for vores indsats mod bjørneklo. Den kan du læse her.

Kortbilag

Kortbilag med angivelse af vandløb, langs hvilke Herning Kommune indenfor to meter brede bræmmer varetager gennemgang og bekæmpelse af kæmpebjørneklo jf. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Herning Kommune. Øvrige arealer i Herning Kommune er indsatsområde omfattet af indsatsplanen.

Kortbilag Indsatsplan Bjoerneklo