Indsatsplan mod bjørneklo

Vi har vedtaget en plan for vores indsats mod bjørneklo. Den kan du læse her.

Tilsyn og opfølgning

5.1

Herning Kommune fører tilsyn med, at indsatsplanen bliver overholdt.

5.2

Herning Kommune har til enhver tid mod behørig legitimation adgang til arealer, hvor der forekommer kæmpebjørneklo.

5.3

Herning Kommune kan påbyde den pågældende ejer at foretage bekæmpelsen, hvis indsatsplanens bestemmelser og tidsfrister ikke er overholdt.

Ejeren har en frist på 14 dage til at foretage bekæmpelsen fra modtagelse af påbuddet. Herning Kommune kontrollerer efter fristens udløb, om påbuddet er efterkommet. Kommunen kan iværksætte bekæmpelse umiddelbart herefter ved Kommunens foranstaltning.