Indsatsplan mod bjørneklo

Vi har vedtaget en plan for vores indsats mod bjørneklo. Den kan du læse her.

Pligt til bekæmpelse

4.1

Ejere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, har pligt til at bekæmpe planten.

4.2

Bekæmpelsen skal være effektiv og i overensstemmelse med de følgende bestemmelser for bekæmpelse:

4.3

Første bekæmpelse skal være foretaget inden 15. maj

4.4

Effektiv bekæmpelse:

Bekæmpelsen af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante dør.

Bekæmpelsen skal desuden udføres på en sådan måde, at den enkelte plante ikke på noget tidspunkt i vækstsæsonen får mulighed for at afsætte spiringsdygtige frø på arealet.

4.5

Vejledning i bekæmpelsesmetoder:

Miljøstyrelsen har en grundig vejledning til bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Vær opmærksom på sikkerheden ved alle former for bekæmpelse. Kæmpebjørneklo i god vækst indeholder store mængder saft, og denne saft indeholder en række kemiske stoffer, der i kontakt med huden og sollys medfører forbrændinger og overfølsomhedsreaktioner. Ved bekæmpelse skal anvendes relevante værnemidler.

Valg af bekæmpelsesmetode afhænger især af, om der er få eller mange planter. Få planter anbefales bekæmpet ved rodstikning om foråret, mens planten er under en halv meter høj. Med en spade kappes planten over ca. 20-25 cm. under jordoverfladen. Det vigtige er, at man stikker planten under rodhalsen. Hvis rodstikningen ikke er dyb nok, risikerer man, at der kommer nye skud op fra rodsåret. Planten trækkes helt op efter rodstikningen. Indsatsen gentages mod nye kimplanter senere på sæsonen. Det er vigtigt, at bjørnekloen ikke når at sætte frø.

I stedet for at rodstikke kan man også vælge at slå planterne af eller grave dem op. Slåning kan ske med le eller slåmaskine. De afhøstede plantedele kan efterlades til udtørring eller bortskaffes som brændbart affald, men bør aldrig lægges på kompostbunken.

Gælder bekæmpelsen mange planter, kan der vælges mellem flere metoder bl.a. afgræsning, pløjning eller brug af plantegifte. Hæftet "Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo" indeholder en oversigt over, hvilke metoder der med størst fordel kan bruges til at bekæmpe forskellige bevoksninger af kæmpebjørneklo. Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk har yderligere information om kæmpebjørneklo og bekæmpelse af planten.