Indsatsplan mod bjørneklo

Vi har vedtaget en plan for vores indsats mod bjørneklo. Den kan du læse her.

Indsatsområdet og indsatsperioden

3.1

Indsatsplanen omfatter hele Herning Kommune undtagen arealer, hvor Herning Kommune står for bekæmpelsen.

3.1.1

Herning Kommune gennemgår og bekæmper kæmpebjørneklo i 2 meter brede bræmmer langs begge sider af følgende vandløb eller dele af følgende vandløb jf. kortbilag:

 • Rødding Å
  Vorgod Å

 

 • Tved Bæk
  Lundby Bæk
  Varhede Å

 • Vognstrup Bæk
  Vegen Å

 • Tyvkær Bæk
  Skibbild Sønderbæk
  Herningsholm Å
  Løven Å
  Storå

 • Rind Å

 • Holtum Å

 • Skjern Å
  Skjern Å Nørrekanal
  Vandløb i området mellem Skjern Å og Skjern Å Nørrekanal

Herning Kommune anvender bl.a. sprøjtemidler til bekæmpelsen. Grundejere, som ikke ønsker, at Kommunen skal foretage bekæmpelse på deres ejendom, skal henvende sig til Herning Kommune. Matrikelnummer og ejers navn, adresse, tlf.nr. og evt. e-mail sendes til teknik@herning.dk eller Herning Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 5, 7400 Herning.

3.2

Indsatsplanen er i kraft fra 2009 til og med 2024. Den første bekæmpelse skal således ske fra maj 2009.