Indsatsplan mod bjørneklo

Vi har vedtaget en plan for vores indsats mod bjørneklo. Den kan du læse her.

Lovgrundlaget

Indsatsplanen er udarbejdet på grundlag af Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017 "Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo".