Indsatsplan mod bjørneklo

Vi har vedtaget en plan for vores indsats mod bjørneklo. Den kan du læse her.

Indledning

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo sker for at beskytte de naturligt hjemmehørende planter og dyr, undgå forringelse og indskrænkning af naturtyper samt for at fjerne den sundhedsrisiko, kontakt med planten udgør.

En række tilløb til Karup Å, Storå og Skjern Å har udspring indenfor kommunen og kan fungere som spredningsveje for kæmpebjørneklo. Herning Kommune har derfor en særlig forpligtelse til at bekæmpe kæmpebjørneklo.