Beskæftigelsesplan

Her finder du vores plan for beskæftigelse.

Indledning

Formålet med Beskæftigelsesplanen er at afstikke retningen for den samlede beskæftigelsesindsats i Herning Kommune, og Beskæftigelsesplanen tager således afsæt i kortlægningen af de beskæftigelsespolitiske udfordringer - på kort og på langt sigt. Der tages også afsæt i Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder, hvor Herning Kommune forholder sig til, konkret hvilken udfordring, der er i Herning i forhold ministerens indsatsområder.

Ud fra disse udfordringer formuleres lokalpolitiske mål, og disse mål er omdrejningspunktet for beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune. Det er altså i Beskæftigelsesplanen, at visionen, retningen og målene for beskæftigelsesindsatsen i 2018 er beskrevet.

De beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskrivelsen af beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune er beskrevet i "Beskæftigelsesplanens baggrund".

Beskæftigelsesindsatsen i 2018 skal sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen for at få flest mulig i job på kort og på længere sigt - en målrettet, men også bredspektret indsats med særlig fokus på 4 temaer: At unge under 25 år skal være i arbejde eller i uddannelse, at udbuddet af kvalificeret arbejdskraft skal øges via styrket arbejdsmarkedsrettet integration af flygtninge, at borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet, og at rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd.

Tilblivelsen af Beskæftigelsesplanen er sket på baggrund af en tæt dialog imellem Beskæftigelsesudvalget og Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune og i tæt samarbejde med lederne i Beskæftigelsesafdelingen.

Denne dialog har bidraget til at kvalificere det samlede arbejde omkring Beskæftigelsesplanen og optimere mulighederne for at udmønte de vedtagne mål og indsatsområder i den daglige drift.