Tilbage

Vindmølleplan

Læs om vores plan for vindmøller i kommunen.

Vores vindmølleplan er fra december 2010. Planen udlægger ni områder, hvor der kan opstilles vindmøller.

Hvert område har plads til minimum tre vindmøller med en total højde på 100-150 meter. Fremover kan der kun stilles vindmøller kun op i disse områder.

Husstandsmøller på op til 25 meter og vindmøller i erhvervsområder er dog undtaget fra dette.

Vindmøller, der er opsat uden for disse ni områder, vil altså ikke kunne opføres igen.

Med vindmølleplanen bidrager Herning Kommune til at øge muligheden for vedvarende energi, og dermed nedbringe brugen og afhængigheden af fossile brændstoffer.

Se hele vindmølleplanen for Herning Kommune (pdf).

Se miljørapporten, der kigger på de miljømæssige aspekter af vindmølleplanen (pdf).

Læs mere om muligheden for at søge om penge til vedvarende energi via Grøn Ordning.

Læs mere om vores proces for projektplanlægning i forhold til vindmølleplanen.

Læs Herning Kommunes energistrategi.

Digital tilgængelighed

PDF-filerne på denne side er grafiske fremstillinger af kommunens vindmølleplan og miljørapport. De er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filerne.

dekorativt billede

Kontaktinfo

Tanja Andreasen
Send e-mail til bekth@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.