Tilbage

Plan for vandforsyning

Her kan du læse om planer, der skal sikre rent og godt drikkevand til borgerne i kommunen.

Vi har en plan for vandforsyning. Den viser, hvilke områder de enkelte vandværker skal forsyne. Det har vi for at du altid har godt og rent drikkevand.

Vi har også planer for den indsats, der skal til for at beskytte grundvandet, der hvor det bliver brugt til drikkevand. Disse planer laver vi på baggrund af en kortlægningsrapport, som bliver lavet af staten. De beskriver de indsatser, der er nødvendige for at beskytte vores drikkevand.

Vi har lavet planer for syv områder med særlige drikkevandsinteresser. Dem finder du link til i boksen 'Mere info'.

Digital tilgængelighed

PDF-filerne i 'Mere info' boksen er grafiske fremstillinger af kommunens plan for vandforsyning. De er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.

dekorativt foto