Tilbage

Rammeaftale på det specialiserede socialområde

Her finder du den aftale, der danner ramme om samarbejdet på det specialiserede sociale område. Den gælder for Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Rammeaftalen er et værktøj til planlægning og udvikling. Det skal sikre et samlet overblik over de tilbud, som kommunerne og Region Midtjylland samarbejder om.

Det er også formålet med aftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel.

Aftalen består af to dele. Dels en faglig udviklingsdel - Udviklingsstrategien. Dels en kapacitets- og økonomistyringsdel - Styringsaftalen.

Se rammeaftalen på det specialiserede socialområde.

dekorativt foto

Kontaktinfo

Jane Sønderskov
Chefkonsulent
Tlf.: 96282828
Send e-mail til social.sec@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.