Byfornyelsesplan

Her finder du den strategi, vi har lagt for, hvordan vi vil forny byen fra 2017-2028.

Organisation og proces

Den faglige kompetence til at vurdere, om en ejendom er sundhedsfarlig eller kondemnabel, ligger i Byggesagsafdelingen i Teknik og Miljø. Sagsbehandling foretages i et tæt samarbejde mellem Byggesagsafdelingen og Planafdelingen i By, Erhverv og Kultur. Hertil knyttes en ad hoc arbejdsgruppe med en medarbejder fra Boligstøttekontoret i Socialforvaltningen og fra Virksomhedsmiljø og Affald og Genbrug i Teknik og Miljø. Der orienteres bredt om indsatsen internt, så fx hjemmehjælpere og sundhedsplejersker også bliver opmærksomme på, at der kan være sundhedsfarlige forhold.

Byplanudvalget har den fulde beslutningskompetence i sagsfremstillinger om kondemnering og øvrige påbudssager.

Proces

  • Marts 2010 -  Handlingsplanen vedtages.
  • Fase 1 -  Organisering af arbejdet
  • Fase 2 - Dialog med Landsbykontaktudvalg, borgerforeninger m.v. med henblik på kortlægning af omfang
  • Fase 3 - Bruttoliste over ejendomme færdig og anmeldes til registertilsynet.
  • Fase 4 - Forberedelse af konkret indsats - besigtigelser m.v.
  • Fase 5 - Gennemførelse Herefter vil der være tale om en rullende proces.