Byfornyelsesplan

Her finder du den strategi, vi har lagt for, hvordan vi vil forny byen fra 2017-2028.

Konflikter, klager mv.

Klager over påbud efter Byfornyelsesloven skal i første omgang behandles af byfornyelsesnævnet for Region Midt.

Byfornyelsesnævnet vil påse, at alle formalia er overholdt. På grund af indgrebets alvor vil alle formalitetsfejl som udgangspunkt medføre at beslutningen bliver ugyldig, og at sagen må gå forfra.

Byfornyelsesnævnets kendelse kan af parterne indbringes for boligretten.

Påbud efter Byggeloven, Affaldsbekendtgørelsen og Planloven kan påklages til tilsynsmyndighederne.