Byfornyelsesplan

Her finder du den strategi, vi har lagt for, hvordan vi vil forny byen fra 2017-2028.

Dialog

Forvaltningen skal gennemføre en forudgående dialogfase med ejerne af dårlige ejendomme, inden der skrides til påbud/forbud. Hvis der er tale om væsentlig sundhedsfare, kræver det dog øjeblikkelig indgriben.

Såfremt ejeren tilkendegiver planer med ejendommen, der efter forvaltningens opfattelse kan løse problemerne, stilles sagen i bero i 3 måneder. Forvaltningen skal sørge for opfølgning, og årligt orientere Byplanudvalget om status på sager, der er i venteposition, og hvor ejerens tilkendegivelser viser sig ikke at blive ført ud i livet.

Overholder ejer ikke de indgåede aftaler, rejses der sag om påbud eller kondemnering.

Det tilstræbes, at så mange sager som muligt skal løses uden en formel offentlig indgriben.