Byfornyelsesplan

Her finder du den strategi, vi har lagt for, hvordan vi vil forny byen fra 2017-2028.

Prioritering

Indsatsen prioriteres som følgende:

1. Prioritet

Beboede og benyttede sundhedsfarlige boliger og lokaler. Indsatsen i form af kondemnering i forhold til sundheds- og brandfare i boliger er en lovbestemt kommunal pligt.

2. Prioritet

Kondemnering og nedrivningspåbud på tomme forfaldne ejendomme samt påbud om oprydning mv. Kondemnering og nedrivningspåbud af tomme, forfaldne huse samt påbud og afhjælpning vedr. rod, affald m.v. gennemføres i det omfang, der er ressourcer til det, herunder også budgetmæssigt.

For tomme ejendomme skal indsatsen ske efter følgende underprioritering:

a. Byområder, hvor tomme og forfaldne huse er en belastning for såvel de nuværende beboere som for en fremtidig udvikling og bosætning.

b. Forfaldne og tomme huse langs de offentlige veje. Selv ganske få tomme huse på et vejstykke giver generelt indtryk af forfald og tilbagegang

c. Andre ejendomme, der enten er en belastning for områdets naboer eller for oplevelsen af kulturarv, naturværdier m.v.

d. Afsides beliggende, stærkt forfaldne ejendomme, der kun giver begrænsede gener, kan kondemneres for at sikre mod at ejendommene tages i brug.