Byfornyelsesplan

Her finder du den strategi, vi har lagt for, hvordan vi vil forny byen fra 2017-2028.

Kortlægning

Der skal udføres en kortlægning af relevante ejendomme for at skabe et overblik over problemets omfang. Der tages kontakt til kommunens borgere f.eks. gennem landsbykontaktudvalget eller borgerforeninger. Her igennem søges oplysninger om ejendomme, der er i forfald eller indeholder sundhedsfarlige elementer. Det er også gennem lokalsamfundet, der kan peges på tilfælde af rod, skrot og affald.

Der udarbejdes en dynamisk liste, hvor dårlige og forfaldne bygninger samt ejendomme med rod, skrot og affald kan optages, indtil der er foretaget en prioritering og besigtigelse, og en dialog med ejeren er igangsat, og konkrete løsninger sættes i værk og gennemføres.

Med baggrund i en sådan foreløbig vurdering af problematikken omkring tomme og forfaldne huse foreslås en målrettet indsats. I foråret 2010 indledes dialog med landsbykontaktudvalget, borgerforeninger og andre lokale foreninger, og der gennemføres en annoncekampagne, hvor der bliver mulighed for at sætte fokus på problemerne med forfaldne ejendomme.