Byfornyelsesplan

Her finder du den strategi, vi har lagt for, hvordan vi vil forny byen fra 2017-2028.

Formål

Formålet med handlingsplanen er:

  • At få omsat Herning Byråds overordnede strategi for byfornyelsesindsatsen i land- og byområder til konkrete handlinger med udgangspunkt i de muligheder, loven giver. 
  • At få klarlagt den nødvendige indsats mod sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald. 
  • At fastlægge organisation, opgavefordeling og beslutningskompetence med henblik på en samlet koordineret indsats mellem forvaltningerne. 
  • At tilvejebringe finansiering til indsatsen fra stat og kommune.
  • At beboelse og anvendelse af sundhedsfarlige boliger og lokaler bringes til ophør - eller at ejere forbedrer boligerne.
  • At de små lokalsamfund styrkes via en målrettet indsats for at sikre at forfaldne boliger og bygninger enten forbedres eller fjernes - men at det sker med hensyntagen til bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. 
  • At landområderne gøres mere attraktive ved at få fjernet forfaldne og tomme ejendomme, som er synlige fra offentlige veje og arealer. 
  • At social forslumning forebygges via en koordineret intern indsats over for spekulationsmæssig udlejning.