Byfornyelsesplan

Her finder du den strategi, vi har lagt for, hvordan vi vil forny byen fra 2017-2028.

Indledning

Handlingsplan for

  • sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme
  • rod, skrot og affald

Forfaldne ejendomme og bygninger i både land- og byområder kan være et stigende problem og kan være en hindring for en positiv udvikling i visse byområder, i landsbyerne og på landet. Problemets omfang er ikke kendt i detaljer i Herning Kommune. Kommunen har med hjemmel i Byfornyelsesloven mulighed for at afhjælpe et eventuelt problem i forhold til sundhedsfarlige og forfaldne huse, og kommunen har pligt til at skride ind mod usunde boliger.

Kommunen kan samtidig bruge lovgivningen til at sikre, at tomme sundhedsfarlige boliger ikke tages i brug igen ved at kræve dem nedrevet, hvis de er til fare eller til ulempe for omgivelserne.

Kombineres disse regler med en indsats efter lov om boligstøtte (mod boligspekulation) og med en strengere håndhævelse af reglerne vedr. skrotbiler og affald m.v. vil det være et godt redskab til at forebygge og afhjælpe forfald.