Tilbage

Boligforsyningsplan

Her finder du vores plan for, hvordan vi sikrer forsyningen af boliger.

Hvert år laver byrådet en plan for forsyning af boliger, som rummer et skøn over de næste 12 års byggeri i vores kommune.

Boligforsyningsplanen omfatter de arealer der fremgår af Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplanen indeholder også retningslinjer for udbygningstakten i de enkelte byer.

Se vores boligfornyelsesplan 2018-2029 (pdf).

Digital tilgængelighed

PDF-filen er en grafisk fremstilling af boligfornyelsesplanen. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filerne.

Byggeplads