Tandplejens sundhedsplan

Her kan du finde Tandplejens sundhedsplan.

Målgruppen 15-18 årige

Målgruppe15-18 årige

Målgruppen 15-18 årige

Sundhedsmål  i 2022

Cariesfrie,  Zone 1

DMFS

Zone 3+4

Zone 2

15 år

70 %

1,0

17 %

13 %

16 år

65 %

1,3

21 %

14 %

17 år

60 %

1,9

25 %

16 %

18 år

55 %

2,3

28 %

28 %

De unge er nu på vej mod fuld selvstændighed i hverdagen. Nogle unge afslutter den almindelige skolegang. Skiftet til nyt uddannelsessted eller erhvervsarbejde betyder forandring i dagligdagen, som let kan påvirke sundhedsadfærden.

Vores forbyggende aktiviteter skal derfor rettes mod de unge.

Vi ønsker at skabe en positiv holdning til sundhed: "Mine tænder kan bevares hele livet, hvis jeg selv vil".

Vi ønsker, at de unge 15 -18 årige skal have følgende viden, holdning og adfærd:

 • Forståelse af tandsygdommens opståen og forebyggelse
 • Kendskab til sammenhængen mellem drikkevaner og erosioner
 • Viden om hvordan de fortsætter i regelmæssig ungdomstandpleje efter 18 år
 • Ansvar for egen sundhed, herunder viden om rygning, piercing, m.v.

Aktivitetsplan for 15-18 årige

Basisydelser:

 • Varm og anerkendende modtagelse. Den unge er i centrum. Skal føle tryghed og opleve at blive behandlet som voksen og individuel person/ligeværdigt
 • Regelmæssigt individuelt eftersyn og profylakse 
 • BW tages altid på faglige indikationer, f.eks. ved dårlig mundhygiejne, blødende papiller/gingivitis, ved kontrol af okklusal caries, før SEAL-behandling af initial caries og hvis der har været carieserfaring
 • Sikker overførsel til praktiserende tandlæge ved 18 år.

Behovsydelser:

 • Individuel indkaldelse efter behov, instruktion i tandbørstning, afpudsning, fluorbehandling samt opfølgning 
 • Passiv profylakse: Afpudsning og fluorbehandling samt opfølgning, 5000 ppm F tandpasta
 • Tværfaglige sundhedsprojekter/kampagner.