Tandplejens sundhedsplan

Her kan du finde Tandplejens sundhedsplan.

Målgruppen 4-6 årige

Målgruppe4-6 årige

Målgruppen 4-6 år

Sundhedsmål i 2022

Cariesfrie, Zone 1

defs

Zone 3+4

Risikobørn % >8 defs

 5 årige

92 %

0,3

6 %

1,2

I førskolegruppen 4-6 år er nøglepersonerne stadig forældrene og børnene har stadig brug for voksenhjælp til mange hverdagsfunktioner herunder tandbørstning.

Vores forbyggende aktiviteter skal derfor rettes mod forældre og barnets nøglepersoner, der har indflydelse på barnets dagligdag.

Vi ønsker at skabe en positiv holdning til sundhed, såvel i familien som de andre miljøer, hvor barnet færdes i.

Vi ønsker, at forældre og barnets nøglepersoner skal have følgende viden, holdning og adfærd:

 • At børnenes tænder er forældrenes ansvar
 • At tænderne skal børstes helt rene, 2 x dagligt med 1450 ppm F tandpasta af en voksen
 • At der børstes grundigt på tværs ved 05±05, især ved frembrydende 6±6, og at 6±6 er blivende tænder
 • At bruge tandtråd 04±04 ved fladekontakt
 • Tandskifte
 • Hvorfor caries opstår og kostens betydning for caries
 • Hyppig indtagelse af søde læskedrikke kan medføre caries og erosioner
 • Rigtig og hurtig behandling af traumer.

Aktivitetsplan for 4-6 årige:

Basisydelser:

 • Varm og anerkendende modtagelse. Barnet er i centrum
 • Regelmæssigt individuelt eftersyn og profylakse 
 • Grundig tandbørsteinstruktion på tværs ved frembrydende 6±6 samt instruktion i tandtråd/Glide ved fladkontakt 05,04±04,05. Medinddragelse af forældrene ved instruktion i tandbørstning
 • Fissurforsegling efter faglig indikation på 6±6
 • Alle tilbydes smertekontrolleret behandling
 • Prioritere tid til tilvænning og skabe tryghed.

Behovsydelser:

 • Individuel indkaldelse efter behov, instruktion i tandbørstning, afpudsning, fluorbehandling samt opfølgning
 • Passiv profylakse: støtte i tandbørstning suppleret med afpudsning og fluorbehandling samt opfølgning
 • Fissurforsegling 05,04±04,05 efter behov
 • Tværfaglige sundhedsprojekter/kampagner i samarbejde med Sundhedsplejen, daginstitutioner, børnehaver, skoler.