Tandplejens sundhedsplan

Her kan du finde Tandplejens sundhedsplan.

Målgruppen 0-3 årige

målgruppe0-3 årige

Målgruppen 0-3 år

Sundhedsmål i 2022

Cariesfrie, Zone 1

defs

3 årige

99 %

0,1

I aldersgruppen 0-3 år bliver grunden til barnets sundhedsvaner lagt. Vores forbyggende aktiviteter skal derfor rettes mod forældre og barnets nøglepersoner, der har indflydelse på barnets dagligdag. 

Vi ønsker at skabe en positiv holdning til sundhed, såvel i familien som de andre miljøer, hvor barnet færdes i.

Vi ønsker, at forældre og barnets nøglepersoner skal have følgende viden, holdning og adfærd:

 • At børnenes tænder er forældrenes ansvar
 • At tandbørstning starter fra 1. tands frembrud
 • At tandbørstning er en naturlig del af den daglige hygiejne og at tænderne skal børstes helt rene, 2 x dagligt med 1450 ppm F tandpasta af en voksen
 • Mælketænders betydning for tygning, udseende og pladsforhold til det permanente tandsæt
 • Hvordan og hvorfor caries opstår og hvordan det forebygges
 • Suttevanernes betydning for tandsættet
 • Kostens og drikkevaners betydning for caries
 • Amning og medicins betydning for caries
 • Rigtig og hurtig behandling af traumer.


Aktivitetsplan for 0-3 årige

Basisydelser:

 • Pjece i barnets mappe/information til spædbørns forældre i samarbejde med Sundhedsplejen
 • Information til forældre om Herning Kommunale Tandplejes tilbud i 6 mdr.- alderen
 • Sundhedssamtaler individuelt i 8-10 mdr.-alderen
 • Alle børn indkaldes til klinikken til første undersøgelse i 2½ års alderen.

Behovsydelser:

 • Sundhedssamtaler individuelt efter behov i 18 mdr.-alderen
 • Individuel indkaldelse efter behov, instruktion i tandbørstning, tilvænning og opfølgning
 • Passiv profylakse: støtte i tandbørstning suppleret med afpudsning og fluorbehandling samt opfølgning
 • Tværfaglig sundhedsprojekter/kampagner i samarbejde med Sundhedsplejen, dagplejere, vuggestuer og andre institutioner.