Tandplejens sundhedsplan

Her kan du finde Tandplejens sundhedsplan.

Lidt om tandsundhedsstatistik

Danmark har et enestående statistisk materiale (SCOR systemet), der muliggør at børn og unges tandsundhed kan følges. Baggrunden er "Lov om børnetandpleje", der trådte i kraft i 1972. Samtidig blev der indført pligt til at indberette tandsundhedsdata (SCOR systemet) til Sundhedsstyrelsen hvert år.

Børnetandplejen og dermed det statistiske grundlag skulle ifølge loven indføres årgangsvis - startende med 1. klasse i 1972.

Der findes derfor et betydeligt statistisk materiale her i kommunen. Det har muliggjort, at tandsundhedsudviklingen løbende har kunnet følges.

Hvert års indberetninger til Sundhedsstyrelsen skal betragtes som et øjebliksbillede af tandsundheden hos børn og unge.

Det giver mulighed for at beskrive status for tandsundheden i et enkelt år.
Hvis man imidlertid har statistikker fra flere år, kan man vurdere den historiske udvikling ved:

  • at sammenligne øjebliksbillede (status) for forskellige børn fra samme aldersgruppe fra år til år eller med lidt større intervaller
  • at følge den samme gruppe børn over en tidsperiode
  • sammenligne tandsundhedsstatus blandt forskellige generationer af børn samt udviklingen hos den enkelte børnegruppe.